تبلیغات
شعر و ادب پارسی از دیروز تا به امروز - خوشا دردی که درمانش تو باشی
شعر و ادب پارسی از دیروز تا به امروز
نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 8 بهمن 1388 توسط شعر و غزل | نظرات ()

خوشا دردی که درمانش تو باشی              خوشا راهی که پایانش تو باشی

خوشا چشمی که رخسار تو بیند                خوشا ملکی که سلطانش تو باشی

خوشا آن دل که دلدارش تو گردی              خوشا جانی که جانانش تو باشی

خوشی و خرمی و کامرانی                      کسی دارد که خواهانش تو باشی

چه خوش باشد دل امیدواری                    که امید دل و جانش تو باشی

همه شادی و عشرت باشد ای دوست         در آن خانه که مهمانش تو باشی

عراقی طالب درد است دائم                      به بوی آنکه درمانش تو باشی

                                                                                                             "فخرالدین عراقی"