تبلیغات
شعر و ادب پارسی از دیروز تا به امروز - صبح است ساقیا قدحی پر شراب کن
شعر و ادب پارسی از دیروز تا به امروز
نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 6 اسفند 1388 توسط شعر و غزل | نظرات ()
حافظ

صبح است ساقیا قدحی پر شراب کن              دور فلک درنگ ندارد شتاب کن

زان پیشتر که عالم فانی شود خراب             ما را ز جام باده گلگون خراب کن

خورشید می ز مشرق ساغر طلوع کرد       گر برگ عیش می طلبی ترک خواب کن

روزی که چرخ از گل ما کوزه ها کند            زنهار کاسه سر ما پر شراب کن

ما مرد زهد و توبه و طامات نیستیم                با ما به جام باده صافی خطاب کن

کار صواب باده پرستی است حافظا            برخیز و عزم جزم به کار صواب کن