تبلیغات
شعر و ادب پارسی از دیروز تا به امروز - تا کی به تمنای وصال تو یگانه
شعر و ادب پارسی از دیروز تا به امروز
نوشته شده در تاریخ دوشنبه 1 شهریور 1389 توسط شعر و غزل | نظرات ()

       تا كی به تمـــــنای وصال تو یگـــــــانه          اشكم شود از هر مژه چون سیل روانه

        خواهد به سر آید شب هجران تو یا نه؟         ای تیـــر غمت را دل عشــاق نشــانه

                              جمعی به تو مشغول و تو غائب ز میانه

       رفتم به در صومعه ی عابــــد و زاهد             دیدم همه را پیش رخت راكـع و ساجد

       در میكده رهبانم و در صومـــعه زاهد             گه معــتكف دیرم و گه ساكــن مسجد

                             یعنی كه تو را می طلبم خانه به خانه

         روزی كه برفتند حریفان پی هر كــــار          زاهد سوی مسجدشد ومن جانب خمار

         من یار طلب كردم و او جلوه گه یــــار           حاجی به ره كعــــــبه من طــالب دیدار

                                     او خانــه همی جوید من صاحب خانه

        هر در كه زنم صاحب آن خانه تویی تو           هر جا كه روم پرتـــو كاشـــانه تویی تو

         در میـــكده و دیر كه جانــانه تویی تو             مقصود من از كعـــبه و بتخانه تویی تو

                                     مقصود تویی كعــــبه و بتخــــانه بهانه

         بلبل به چمن زان گل رخسار نشان دید          پروانه در آتش شد و اســرار نهان دید

         عـــارف صفت روی تو در پیر و جوان دید          یعنی همه جا عكــس رخ یار توان دید

                                     دیوانـــه منم من كه روم خانه به خانه

        عاقـــل به قوا نــــین خـــــرد را تــو پوید           دیــــوانه برون از همه آیـــین تو جوید

        تا غنچه ی نشكفته ی این باغ كه بوید            هر كس به زبانی صفت حمد تو گوید

                                      بلبل به غزلخــوانی و قمری به ترانه

        بیچاره بهایی كه دلش زار غم توست        هرچند كه عاصی است زخیل خدم توست

         امید وی از عاطفت دم به دم توست            تقصــیر خیـــالی به امــــید كـرم توست

                                     یعنی كه گنه را به از این نیست بهانه